mandag 4. mai 2015

Vandrefalkene har landet


I slutten av mars ankommer vandrefalkene sine faste hekkelokaliteter i bratte berg og fjellsider.

Når begge fuglene er på plass blir det liv i leieren. Kurtise, oppvisningsflukt, skriking og ikke minst parring skal gjennomføres før falkene kan starte på nok en sesong med oppfostring av nytt ungekull.

Fantastisk å betrakte og fotografere denne fuglen som nå ser ut til å ha en voksende og livskraftig bestand. Går vi ca. 30-40 år tilbake var situasjonen dramatisk for vandrefalken og arten var nær utryddet her til lands.

Heldigvis har miljøgifter som bl.a. DDT blitt forbudt, og takket være en formidabel innsats gjennom "prosjekt Falk", som var et norsk/svensk avlssamarbeid, har vandrefalken igjen besatt mange av de gamle hekkeplassene rundt om i landet.

Det er naturopplevelser på øverste hylle å kunne sitte å følge falkene på nært hold. En føler ærefrykt og blir ydmyk når en får slike møter...

De tre første bildene viser hunnfalken, mens de tre siste er av hannen.